COMISII

 

Consiliul de Administrație
Consiliul Profesoral
Comisia Metodică
Comisia pentru curriculum
CEAC
Comisia pentru perfecționare și formare continuă
Comisia pentru securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență
Comisia pentru control intern managerial
Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței
Comisia pentru programe și proiecte educative